برگزاری جلسه بررسی مشکلات حوزه عمران روستایی و شهری شهرستان خوانسار

برگزاری جلسه بررسی مشکلات حوزه عمران روستایی و شهری شهرستان خوانسار

جلسه بررسی مشکلات حوزه عمران روستایی و شهری شهرستان خوانسار به ریاست زینلیان- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان – و با حضور صادقی امینی- مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها استانداری اصفهان -، جوهری- مدیرکل دفتر امور روستا و شوراها استانداری اصفهان -، خانی- مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان - و سایر مدعوین استانی و شهرستانی در فرمانداری شهرستان خوانسار برگزار گردید.

  جلسه بررسی مشکلات حوزه عمران روستایی و شهری شهرستان خوانسار به ریاست زینلیان- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان و با حضور صادقی امینی- مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها استانداری اصفهان -، جوهری- مدیرکل دفتر امور روستا و شوراها استانداری اصفهان -، خانی- مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان - و سایر مدعوین استانی و شهرستانی در فرمانداری شهرستان خوانسار برگزار گردید.

در این نشست زینلیان،  بر اهمیت رسیدگی میدانی به موضوعات عمرانی و خدماتی شهرستان های استان تاکید نمود و تصریح کرد: امروز در دولت سیزدهم اهمیت مضاعف نقش‌آفرینی مردم در مدیریت شهری و روستایی موضوعی مبرهن و غیر قابل انکار است. امروز بیشتر از هر زمان دیگر نیاز  به حضور جهادی و میدانی مدیران شهری و روستایی داریم. در حوزه شهری و روستایی ما مکلف هستیم با آینده نگری و بررسی دقیق اقدام به برنامه ریزی و اتخاذ سیاست های راهبردی نماییم.

  در ادامه  جلسه هر یک از دهیاران، شهرداران و روسای اسلامی شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای تابعه شهرستان خوانسار، درخواست های حوزه های انتخابی و مشکلات و دغدغه های عمده عمومی جامعه هدف خود را در حوزه های عمرانی، برنامه ریزی و خدمات شهری و روستایی طرح و بیان کردند که در ادامه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان، پاسخ های لازم را تبیین و بر ضرورت طرح بعضی از موارد در شورای اداری شهرستان به منظور رفع قطعی و سامان بخشی نهایی با حضور دکتر مرتضوی استاندار اصفهان تصریح نمود.

 

 

 

 

 نظرات کاربران
ارسال نظر