برگزاری جلسه بررسی تامین زمین جهت ساخت مسکن روستایی شهرستان نجف آباد

برگزاری جلسه بررسی تامین زمین جهت ساخت مسکن روستایی شهرستان نجف آباد

جلسه ای پیرامون بررسی تامین زمین جهت ساخت مسکن روستایی و برخی مسائل حوزه عمران روستایی دبا حضور مهندس خانی-مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان، مهندس مباشری-فرماندار ویژه شهرستان نجف آباد، مهندس عمادی-مدیر بنیاد مسکن شهرستان و جمعی از مدیران استانی و دهیاران بخش مهردشت برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

با حضور مهندس خانی-مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان، مهندس مباشری-فرماندار ویژه شهرستان نجف آباد، مهندس عمادی-مدیر بنیاد مسکن شهرستان و جمعی از مدیران استانی و دهیاران بخش مهردشت، جلسه ای پیرامون بررسی تامین زمین جهت ساخت مسکن روستایی و برخی مسائل حوزه عمران روستایی در محل سالن جلسات بخشداری مهردشت تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی اخذ گردید.

 نظرات کاربران
ارسال نظر