بررسی موانع عملیاتی شدن صدور اسنادمالکیت قانون الحاق در نجف آباد

بررسی موانع عملیاتی شدن صدور اسنادمالکیت قانون الحاق در نجف آباد

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان جلسه‌ای با موضوع بررسی موانع و مشکلات موجود در روند اجرا و عملیاتی شدن صدور اسناد مالکیت قانون الحاق در شهرستان نجف آباد تشکیل شد .

دراین جلسه که با حضور آقای یزدانی-مشاور مدیرکل اداره ثبت اسناد و املاک استان، مهندس صدر-سرپرست امور زمین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، آقای صادقی-رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نجف آباد و  مهندس عمادی-مدیر بنیاد مسکن شهرستان نجف آباد برگزارگردید، موانع و مشکلات موجود در روند اجرا و عملیاتی شدن صدور اسناد مالکیت قانون الحاق شهرستان نجف آباد علی الخصوص شهر گلدشت مورد بررسی و تبادل نظر قرارگرفت و تصمیماتی اخذ گردید .نظرات کاربران
ارسال نظر