بازدید مدیرعامل شرکت پتروشیمی اصفهان از پروژه ٣۴٨ واحدی زیتون شاهین شهر

بازدید مدیرعامل شرکت پتروشیمی اصفهان از پروژه ٣۴٨ واحدی زیتون شاهین شهر

بازدید مدیرعامل شرکت پتروشیمی اصفهان از پروژه ٣۴٨ واحدی زیتون شاهین شهرمهندس ایرانزاد-مدیرعامل شرکت پتروشیمی اصفهان و هیات همراه باتفاق مهندس خانی-مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان و معاونین پشتیبانی و مسکن شهری، از پروژه مسکونی ٣۴٨ واحدی زیتون شاهین شهر بازدید بعمل آورد.

بازدید مدیرعامل شرکت پتروشیمی اصفهان از پروژه ٣۴٨ واحدی زیتون شاهین شهرمهندس ایرانزاد-مدیرعامل شرکت پتروشیمی اصفهان و هیات همراه باتفاق مهندس خانی-مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان و معاونین پشتیبانی و مسکن شهری، از پروژه مسکونی ٣۴٨ واحدی زیتون شاهین شهر بازدید بعمل آورد.

 در این بازدید که رییس و اعضای هییت مدیره تعاوتی مسکن پتروشیمی، دکتر نجات-معاون پشتیبانی، مهندس دیمویی-معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان، کارشناسان معاونت مسکن شهری و مهندس صالحی-مدیر پروژه حضور داشتند، در ادامه طی جلسه ای پیرامون فروش واحدهای زیتون و پیش نویس قرارداد فروش، موارد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی اخذ گردید.

 نظرات کاربران
ارسال نظر