بازدید ازروند پیشرفت فیزیکی واحدهای مسکن محرومین شهرستان چادگان

بازدید ازروند پیشرفت فیزیکی واحدهای مسکن محرومین شهرستان چادگان

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان
مهندس عباسی- رئیس گروه نظام فنی روستایی دفتر مرکزی باتفاق مهندس قوی بیان-معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان، مهندس کامکار-مدیر بنیاد مسکن شهرستان چادگان و کارشناسان از روند پیشرفت فیزیکی عملیات احداث واحدهای مسکن محرومین آن شهرستان بازدید کردند .نظرات کاربران
ارسال نظر