بازدیداز روستای در معرض خطر فسخودشهرستان اردستان

بازدیداز روستای در معرض خطر فسخودشهرستان اردستان

با توجه به در معرض خطر بودن محل روستای فسخود بخاطر ریزش کوه ازاین روستا بازدید بعمل آمد .

با توجه به قرارگیری و در معرض خطر بودن محل فعلی روستای فسخود بخاطر ریزش کوه، در راستای بازنگری طرح هادی روستا با هدف جانمایی محلی مناسب جهت اسکان اهالی شریف روستا، مهندس فتوحی-مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان اردستان باتفاق مهندس مرتضوی-بخشدار بخش مرکزی اردستان، مهندس فرزاد-کارشناس دفتر تهیه طرحهای معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن استان، دهیار و اعضای شورای اسلامی روستا از محل مورد نظر بازدید بعمل آوردند.

 

 نظرات کاربران
ارسال نظر