بازدیداز روستای در معرض خطر فسخود

بازدیداز روستای در معرض خطر فسخود

با توجه به در معرض خطر بودن محل روستای فسخود بخاطر ریزش کوه ازاین روستا بازدید بعمل آمد .

با توجه به قرارگیری و در معرض خطر بودن محل فعلی روستای فسخود بخاطر ریزش کوه، در راستای بازنگری طرح هادی روستا با هدف جانمایی محلی مناسب جهت اسکان اهالی شریف روستا، مهندس فتوحی-مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان اردستان باتفاق مهندس مرتضوی-بخشدار بخش مرکزی اردستان، مهندس فرزاد-کارشناس دفتر تهیه طرحهای معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن استان، دهیار و اعضای شورای اسلامی روستا از محل مورد نظر بازدید بعمل آوردند.

 نظرات کاربران
ارسال نظر