اخبار

برگزاری جلسه کمیته تصویب شهرستان نجف آباد

جلسه کمیته تصویب و تعیین محدوده استان شامل شهرستانهای (نجف آباد ، ورزنه ،جرقویه ، اصفهان) در محل سالن جلسات اداره کل تشکیل گردید.

برگزاری جلسه کمیته تصویب و تعیین محدوده شهرستان نجف آباد

جلسه کمیته تصویب و تعیین محدوده استان شامل شهرستانهای (لنجان، نجف آباد، اصفهان، شهرضا، فلاورجان) در محل سالن جلسات اداره کل تشکیل گردید.

جلسه کمیسیون معاملات برگزار گردید

جلسه کمیسیون معاملات استان ویژه شهرستانهای نجف آباد، اردستان، چادگان، خوروبیابانک، نطنز، آران و بیدگل و شاهین شهر و میمه جمعا تعداد ١٠١ دستور کار، در سالن جلسات اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان ‌تشکیل گردید.

برگزاری جلسه بررسی تامین زمین جهت ساخت مسکن روستایی شهرستان نجف آباد

جلسه ای پیرامون بررسی تامین زمین جهت ساخت مسکن روستایی و برخی مسائل حوزه عمران روستایی دبا حضور مهندس خانی-مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان، مهندس مباشری-فرماندار ویژه شهرستان نجف آباد، مهندس عمادی-مدیر بنیاد مسکن شهرستان و جمعی از مدیران استانی و دهیاران بخش مهردشت برگزار گردید

تثبیت اراضی معدن شن و ماسه بنیاد مسکن در جوزدان نجف آباد

با حضور رییس و کارشناسان منابع طبیعی، مدیر بنیاد مسکن شهرستان نجف آباد و کارشناسان اداره کل منابع طبیعی و بنیاد مسکن استان، تثبیت ۲۴ هکتار اراضی معدن شن و ماسه بنیاد مسکن در جوزدان نجف اباد و همچنین ۳.۵ هکتار اراضی صنعتی انجام و تحویل گردید.