اخبار

برگزاری جلسه کمیته فنی روستایی شهرستان نایین

جلسه کمیته فنی روستایی شهرستان نایین در سالن جلسات اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان ‌تشکیل گردید.

برگزاری جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی وکمیسیون تغییرکاربری اراضی روستایی شهرستان نائین

جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی و کمیسیون تغییر کاربری و اصلاح محدوده اراضی روستایی شهرستان نائین برگزار گردید.