• bonyadmaskanisf
  • bonyadmaskanisf
  • bonyadmaskanisf
اخبار

برگزاری جلسه کمیته تصویب شهرستان جرقویه

جلسه کمیته تصویب و تعیین محدوده استان شامل شهرستانهای (نجف آباد ، ورزنه ،جرقویه ، اصفهان) در محل سالن جلسات اداره کل تشکیل گردید.

جلسه بررسی و پیگیری مشکلات شهرستان جرقویه

جلسه بررسی و پیگیری مشکلات شهرستان جرقویه با حضور دکتر طغیانی-نماینده مردم شریف اصفهان در مجلس شورای اسلامی

بازدید روستاهای بخش جرقویه علیا

مهندس دهاقین-سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان جرقویه باتفاق فرماندار شهرستان از روستاهای بخش جرقویه علیا بازدید بعمل آورد.

جلسه ی بررسی مسائل و مشکلات شهر نیک آباد شهرستان جرقویه

جلسه ی بررسی برخی مسائل و مشکلات شهر نیک آباد با حضور امام جمعه، فرماندار، شهردار و اعضای شورای اسلامی نیک آباد در محل فرمانداری شهرستان برگزار گردید.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان جرقویه: مهندس نادر دهاقین