• bonyadmaskanisf
  • bonyadmaskanisf
  • bonyadmaskanisf
اخبار

برگزاری جلسه کمیته تصویب شهرستان اصفهان

 جلسه کمیته تصویب و تعیین محدوده استان شامل شهرستانهای (تیران و کرون ، کاشان ، اصفهان و خوروبیابانک ) در محل سالن جلسات اداره کل تشکیل گردید.

برگزاری جلسه کمیته فنی روستایی شهرستان اصفهان

جلسه کمیته فنی روستایی شهرستان اصفهان در سالن جلسات اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان ‌تشکیل گردید

جلسه کمیته فنی روستایی شهرستان اصفهان

جلسه کمیته فنی روستایی شهرستان اصفهان در سالن جلسات اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان ‌تشکیل گردید .

جلسه کمیته تصویب شهرستان اصفهان

جلسه کمیته تصویب و تعیین محدوده استان شامل شهرستانهای (نجف آباد ، ورزنه ،جرقویه ، اصفهان) در محل سالن جلسات اداره کل تشکیل گردید.

بررسی آخرین روند اجرای طرح اقدام ملی مسکن شهرستان اصفهان

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان
جلسه ای با موضوع بررسی آخرین روند اجرای طرح اقدام ملی مسکن شهرهای محمدآباد، نصرآباد و نیک آباد از توابع شهرستان اصفهان در محل بخشداری بخش جرقویه سفلی برگزار گردید.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان اصفهان : مهندس قاسم جعفری