• bonyadmaskanisf
  • bonyadmaskanisf
  • bonyadmaskanisf
اخبار

جلسه کمیته تطبیق طرح های هادی روستایی شهرستان دهاقان

برگزاری جلسه کمیته تطبیق طرح های هادی روستاهای شهرستانهای اردستان، برخوار، چادگان، دهاقان، اصفهان، فلاورجان، کاشان، نایین و نطنز

برگزاری جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی وکمیسیون تغییرکاربری اراضی روستایی شهرستان دهاقان

جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی و کمیسیون تغییر کاربری و اصلاح محدوده اراضی روستایی شهرستان دهاقان و تیران و کرون برگزار گردید.

جلسه کمیته تصویب شهرستان دهاقان

جلسه کمیته تصویب و تعیین محدوده استان شامل شهرستانهای ( فلاورجان ،تیران و کرون و دهاقان ) در محل سالن جلسات اداره کل تشکیل گردید .

جلسه کمیته فنی روستایی شهرستان دهاقان

جلسه کمیته فنی روستایی شهرستانهای بوئین و میاندشت، فلاورجان، دهاقان در سالن جلسات اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان ‌تشکیل گردید.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان دهاقان: مهندس ابراهیم رضایی