اخبار

جلسه کمیته فنی روستایی شهرستان چادگان

برگزاری جلسه کمیته فنی روستایی  شهرستان چادگان

 دومین جلسه کمیته تصویب طرح های هادی و تعیین محدوده استان شامل  شهرستان چادگان

 دومین جلسه کمیته تصویب طرح های هادی و تعیین محدوده استان شامل  شهرستان چادگان

جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی وکمیسیون تغییرکاربری اراضی روستایی شهرستان

برگزاری جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی و کمیسیون تغییر کاربری و اصلاح محدوده اراضی روستایی شهرستان چادگان

برگزاری جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی وکمیسیون تغییرکاربری اراضی روستایی شهرستان چادگان

برگزاری جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی و کمیسیون تغییر کاربری و اصلاح محدوده اراضی روستایی شهرستان چادگان

بازدید ازروند پیشرفت فیزیکی واحدهای مسکن محرومین شهرستان چادگان

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان
مهندس عباسی- رئیس گروه نظام فنی روستایی دفتر مرکزی باتفاق مهندس قوی بیان-معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان، مهندس کامکار-مدیر بنیاد مسکن شهرستان چادگان و کارشناسان از روند پیشرفت فیزیکی عملیات احداث واحدهای مسکن محرومین آن شهرستان بازدید کردند .

جلسه قرعه کشی و تعیین قطعات اراضی متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن شهرستان چادگان

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان،
جلسه قرعه کشی و تعیین قطعات اراضی فاز یک متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن شهرهای چادگان و رزوه با حضور معاون فرماندار، رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان، کارشناسان معاونت مسکن شهری و اداره حراست بنیاد مسکن استان، مدیر و کارشناس بنیادمسکن شهرستان و متقاضیان در محل سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان چادگان برگزار شد.