فروش 4 پلاک تجاری واقع در شهر بیده شهرستان سمیرم - نوبت دوم

فروش 10 پلاک مسکونی واقع در شهرک الوند شهرستان گلپایگان - نوبت اول

فروش 3پلاک کارگاهی واقع در روستای سعیدآباد شهرستان گلپایگان

فروش یک پلاک مسکونی واقع در روستای اشکاوند شهرستان اصفهان - نوبت اول

دریافت فرم اعلام شماره حساب ویژه مسئولین دفاتر طراحی

فروش چهار پلاک مسکونی واقع در بلوک 234 اراضی شرق شهر جدید بهارستان -نوبت دوم

مزایده عمومی - شهرستان کاشان

فروش 2 واحد تجاری واقع در بلوار قطب راوندی کاشان - نوبت دوم

مزایده عمومی - شهرستان دهاقان

فروش 9 پلاک تجاری واقع در روستای جمبزه شهرستان دهاقان - نوبت دوم

مزایده عمومی -شهرستان گلپایگان

مزایده عمومی فروش تعداد 9 قطعه کارگاهی در روستای سعید آباد

مزایده عمومی با اولویت افراد بومی روستا -شهرستان خوانسار

مزایده عمومی فروش پنج پلاک کارگاهی درروستای تیدجان