• bonyadmaskanisf
  • bonyadmaskanisf
  • bonyadmaskanisf
اخبار

برگزاری جلسه کمیته تصویب بوئین میاندشت

جلسه کمیته تصویب و تعیین محدوده استان شامل شهرستانهای (کوهپایه ، دهاقان ، شهرضا ، بوئین میاندشت ، آران و بیدگل ) در محل سالن جلسات اداره کل تشکیل گردید.

جلسه کمیته فنی روستایی شهرستان بوئین و میاندشت

جلسه کمیته فنی روستایی شهرستانهای فریدن و بوئین و میاندشت در سالن جلسات اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان ‌تشکیل گردید.

برگزاری جلسه کمیته تصویب شهرستان بویین و میاندشت

 جلسه کمیته تصویب و تعیین محدوده استان شامل شهرستانهای ( فلاورجان ‏، تیران و کرون ، بویین و میاندشت ،) در محل سالن جلسات اداره کل تشکیل گردید .

برگزاری جلسه کمیته فنی روستایی شهرستان بوئین و میاندشت

جلسه کمیته فنی روستایی شهرستانهای بوئین و میاندشت، فلاورجان، دهاقان در سالن جلسات اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان ‌تشکیل گردید.

تشکیل جلسه کمیته فنی روستایی شهرستان بوئین و میاندشت

جلسه کمیته فنی روستایی شهرستان بوئین و میاندشت در سالن جلسات اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان ‌تشکیل گردید.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بوئین‌میاندشت: مهندس احسان برهانی