فروش 4 پلاک تجاری واقع در روستای ازان - نوبت اول

روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

                   دانلود اسناد

فروش 9 پلاک تجاری واقع در روستای ازان - نوبت اول

روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

                        دانلود اسناد

فروش یک پلاک مسکونی واقع در روستای اصفهانک-اشکاوند شهرستان اصفهان - نوبت دوم

روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان 

                        دانلود اسناد 

فروش 4 واحد تجاری واقع در قهجاورستان شهرستان اصفهان - نوبت دوم

روابط عمومی بنیاد  مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان 

                          دانلود اسناد 

فروش 4 واحد تجاری واقع در شهر هرند - نوبت دوم

روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان 

                              دانلود اسناد 

فروش 1 واحد تجاریواقع در روستای کبوتر آباد شهرستان اصفهان - نوبت دوم

روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان 

                    دانلود اسناد 


نظرات کاربران
ارسال نظر