فراخوان عمومی - ارزیابی کیفی شناسایی و انتخاب پیمانکاران و انبوه سازان - شهرستانهای کاشان و نایین

  1400/05/04 


روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان 

                     دانلود آگهی فراخوان 


 


نظرات کاربران
ارسال نظر