نظرسنجی
1- تعداد بازدید کننده گان ؟ 2 - بنیاد مسکن اصفهان ؟ 3 - روابط عمومی اصفهان ؟


تماس با ما

  • اصفهان: دروازه شیراز-بلوار دانشگاه-روبروی درب شمالی دانشگاه اصفهان-کوچه شهید زمانی

  • isf_pr@bonyadmaskan.ir

  • 03136271017-03136271018-03136271019

  • 03136269403

ارتباط با روابط عمومی

مدیر روابط عمومی :  مهندس محمدعلی نریمانی

 همراه:  09131082581

تلفن مستقیم:  03136286664

تلفکس : 03136286664

تلفنهای اداره کل:  03136271017 - 03136271018 - 03136271019 - 03136271030

پیامک: 6600098694

isf_pr@bonyadmaskan.ir  :پست الکترونیکی

آدرس جدید :  اصفهان -بلوار دانشگاه-روبروی درب شمالی دانشگاه اصفهان-کوچه زمانی-بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

نظرسنجی
1- تعداد بازدید کننده گان ؟ 2 - بنیاد مسکن اصفهان ؟ 3 - روابط عمومی اصفهان ؟