در این جلسه که با حضور مهندس جعفری-بخشدار جرقویه سفلی، مهندس فقیهی نیا-مدیر بنیادمسکن شهرستان، مهندس حق شناس-سرپرست اداره راه و شهرسازی شهرستان و شهرداران و اعضای شورای اسلامی شهرهای فوق الذکر برگزار گردید پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی اخذ گردید.

 

itنظرات کاربران
ارسال نظر