در این جلسه که با حضور مهندس رئوف-کارشناس مسئول دفتر تهیه طرحها، مهندس فتوحی-مدیر بنیادمسکن شهرستان اردستان، کارشناس بنیاد مسکن شهرستان، بخشداران ، رؤسای شوراهای هر روستا و دیگر اعضا تشکیل گردید، طرح بازنگری روستاهای فسخود ، اونج ، دچان  و همت آباد  مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

itنظرات کاربران
ارسال نظر