به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

روند احداث ٣٠٠٠ واحد مسکن محرومین در استان تا تاریخ ١١ اردیبهشت ماه ١۴٠٠ به شرح زیر است :

🏠 تعداد واحدهای ارزیابی و شناسایی شده: ۴٠١٢ واحد

🏠سهمیه استان٣٠٠٠ واحد

🏠تشکیل پرونده٣۵٧٠ واحد

🏠معرفی به بانک٣٠٠٠ واحد

🏠قرارداد با بانک٣٠٠٠ واحد

🏠پی کنی٢٩٣٩ واحد

🏠اجرای فونداسیون٢٩٠۴ واحد

🏠اجرای اسکلت١٩٨۵ واحد

🏠اجرای سقف١٨٢۵ واحد

🏠اجرای گچ و خاک١٠٣۶ واحد

🏠قابل سکونت۵٢۵ واحد

📝 از ٩٠٠ میلیارد ریال اعتبار کمک بلاعوض نیز تاکنون:

🏠بلاعوض پرداختی۴٧٧.۵۵٠ میلیون ریال

💰 مانده بلاعوض کلی⬅۴٢٢.۴۵٠ میلیون ریال

itنظرات کاربران
ارسال نظر