به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

روند احداث ٣٠٠٠ واحد مسکن محرومین در استان تا تاریخ ٢۵ بهمن ماه به شرح زیر است :

🏠 تعداد واحدهای ارزیابی و شناسایی شده: ۴٠١٢ واحد

🏠سهمیه استان٣٠٠٠ واحد

🏠تشکیل پرونده٣۴۶٣ واحد

🏠معرفی به بانک٢٩۶٠ واحد

🏠قرارداد با بانک٢۶١۶ واحد

🏠پی کنی٢۴۶٣ واحد

🏠اجرای فونداسیون٢٣٩۵ واحد

🏠اجرای اسکلت١۴٢۴ واحد

🏠اجرای سقف١٣١٣ واحد

🏠اجرای گچ و خاک۵۶٩ واحد

🏠قابل سکونت٢٢٣ واحد

📝 از ٩٠٠ میلیارد ریال اعتبار کمک بلاعوض نیز تاکنون:

🏠بلاعوض پرداختی٣٢٧.٣۶۵ میلیون ریال

💰 مانده بلاعوض کلی⬅۵٧٢.۶٣۵ میلیون ریال

itنظرات کاربران
ارسال نظر