به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

روند احداث ٣٠٠٠ واحد مسکن محرومین در استان اصفهان تا تاریخ ٢٣ اسفند ماه ١٣٩٩به شرح زیر است :

🏠 تعداد واحدهای ارزیابی و شناسایی شده: ۴٠١٢ واحد

🏠سهمیه استان٣٠٠٠ واحد

🏠تشکیل پرونده٣۵۴١ واحد

🏠معرفی به بانک٣٠٠٠ واحد

🏠قرارداد با بانک٢٩۶١ واحد

🏠پی کنی٢٨٧٩ واحد

🏠اجرای فونداسیون٢٨٢٢ واحد

🏠اجرای اسکلت١۶٧١ واحد

🏠اجرای سقف١۵٢۵ واحد

🏠اجرای گچ و خاک٧٨٨ واحد

🏠قابل سکونت٣۶۴ واحد

📝 از ٩٠٠ میلیارد ریال اعتبار کمک بلاعوض نیز تاکنون:

🏠بلاعوض پرداختی٣٩٨.٣٠٠ میلیون ریال

💰 مانده بلاعوض کلی⬅۵٠١.٧٠٠ میلیون ریال

itنظرات کاربران
ارسال نظر