به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

روند احداث ٣٠٠٠ واحد مسکن محرومین در استان اصفهان تا تاریخ ١۶ اسفند ماه ١٣٩٩ به شرح زیر است :

🏠 تعداد واحدهای ارزیابی و شناسایی شده: ۴٠١٢ واحد

🏠سهمیه استان٣٠٠٠ واحد

🏠تشکیل پرونده٣۵١٧ واحد

🏠معرفی به بانک٣٠٠٠ واحد

🏠قرارداد با بانک٢٩٣٠ واحد

🏠پی کنی٢٧٧۵ واحد

🏠اجرای فونداسیون٢٧٠۸ واحد

🏠اجرای اسکلت١۶١۴ واحد

🏠اجرای سقف١۴٨١ واحد

🏠اجرای گچ و خاک٧۴١ واحد

🏠قابل سکونت٣٣٧ واحد

📝 از ٩٠٠ میلیارد ریال اعتبار کمک بلاعوض نیز تاکنون:

🏠بلاعوض پرداختی٣٧۴.۵٧۵ میلیون ریال

💰 مانده بلاعوض کلی⬅۵٢۵.۴٢۵ میلیون ریال

itنظرات کاربران
ارسال نظر