اولین تفاهمنامه همکاری تامین مسکن محرومین اصفهان منعقد گردید

اولین تفاهمنامه همکاری تامین مسکن محرومین اصفهان منعقد گردید

به گزارش روابط عمومی  بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

اولین تفاهمنامه همکاری تامین مسکن محرومین اصفهان با حضور و امضاء مهندس خانی _ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، مهندس مستولی زاده _  مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان اصفهان و حاج آقا دردشتی _ رئیس انجمن خیریه حضرت ابوالفضل(ع) اصفهان منعقد گردید .

براساس این تفاهمنامه که  تحت پوشش انجمن های خیریه و  با استفاده از جلب مشارکتهای خیرین دراستان اصفهان، فی مابین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، انجمن خیرین مسکن ساز استان و انجمن خیریه حضرت ابوالفضل (ع) اصفهان منعقد گردید ، مقرر شد انجمن خیریه نسبت به جلب مشارکت و واریز  وجوه زمین خیرین را به حساب ۱۰۰ امام (ره) انجام و بنیاد مسکن و انجمن خیرین مسکن ساز بر اساس دستور العمل ها  نسبت به شناسایی و پرداخت طبق تایید در کمیته اجرایی اقدام نماید.نظرات کاربران
ارسال نظر