دراین جلسه که با حضور مهندس قوی بیان-معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان باتفاق کارشناس مسئولان و کارشناس آمار و اطلاعات این معاونت و کارشناسان شعب شهرستان در محل مرکز آموزش شهید مدرس برگزار گردید، پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی اخذ گردید.

itنظرات کاربران
ارسال نظر