در این جلسه که با حضور مهندس خاکیان-کارشناس دفتر تهیه طرحهای بنیاد مسکن استان، مهندس اسماعیلی-مدیر بنیاد مسکن شهرستان لنجان و دیگر اعضا در محل سالن جلسات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان تشکیل گردید ، تغییر کاربری و اصلاح محدوده ٣٨ درخواست از روستاهای شهرستان لنجان مورد بررسی و تبادل نظر قرارگرفت.

itنظرات کاربران
ارسال نظر