در این جلسه که مهندس رحیمی-سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان فریدونشهر نیز حضور داشتند، مواردی همچون بررسی وضعیت شهرک زاگرس و قول مساعد شهردار و شورا بجهت بازگشت محدوده  داخل طرح طبق طرح قبلی و بررسی وضعیت ساخت و ساز در شهر برف انبار و تشکیل جلسه با نظام مهندسی و شهرداری و پیمانکاران محلی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

itنظرات کاربران
ارسال نظر