مهندس آقاجانی  کارشناس مسئول طرح اقدام ملی مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان در حاشیه این مراسم اظهار داشت: فرآیند ثبت نام از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در سال ٩٨ آغاز و ۲۲۰  واحد سهمیه به شهر مهاباد شهرستان اردستان تخصیص داده شده که تاکنون ۸  نفر واریز وجه موثر داشته اند که در این جلسه پس از اعلام کلیه مراتب و ضوابط احتمالی، جهت تعداد ۴ قطعه زمین درشهر مهاباد  بصورت واگذاری گروهی قرعه کشی انجام و در نهایت طی صورتجلساتی توسط حاضرین به امضا رسید.

 

itنظرات کاربران
ارسال نظر