دراین بازدیدکه مهندس فنایی-کارشناس مسئول نظارت و ارزیابی معاونت عمران روستایی استان و مهندس فتوحی-مدیر بنیاد مسکن شهرستان اردستان نیز حضور داشتند،از روند اجرای طرحهای هادی روستایی در  روستاهای خیر آباد و نیسیان جهت شروع عملیات پل روی کانال سیلاب و روستاهای ظفر قند، آستانه و آونج جهت اجرای سنگ فرش بازدید بعمل آمد .

itنظرات کاربران
ارسال نظر