در این جلسه که  با حضور کارشناسان دفتر مرکزی، مدیر و کارشناسان فنی امور اجرایی و ماشین آلات عمرانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اصفهان به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، حاضرین در خصوص ارزیابی و هماهنگی سالیانه امور اجرایی دفتر ماشین آلات بنیاد مسکن استان به بحث و تبادل نظر پرداخته و در پایان تصمیماتی اخذ گردید.

itنظرات کاربران
ارسال نظر