این جلسه از طریق سامانه الکترونیکی دولت ( *ستاد ) و با حضور مهندس فنایی-کارشناس مسئول نظارت و ارزیابی معاونت عمران روستایی استان، مهندس مختاریان- کارشناس مسئول امور قراردادها و پیمان و دیگر اعضای جلسه در محل سالن جلسات اداره کل برگزار گردید.

 

itنظرات کاربران
ارسال نظر