به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان 

  جلسه کمیته تطبیق طرحهای هادی ٢١ روستا از ١٣شهرستان ( اصفهان ،نجف آباد، کاشان ،گلپایگان ، خور و بیابانک ، شاهین شهر ، مبارکه ، اردستان ، آران و بیدگل ، بوئین و میاندشت ، فریدن ،تیران و کرون و نطنز   ) در محل سالن جلسات اداره کل تشکیل گردید .

در این جلسه که باحضور مهندس کاظمی-مدیرکل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ، مهندس خانی-مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان ، مهندس سعیدی - معاون محترم حفاظت و امور اراضی ، مهندس مهاجر - معاون محترم فنی ، مهندس امینی - معاون محترم آبخیزداری و مهندس شاه محمدی - رئیس اداره استعداد یابی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان و دیگر اعضا برگزار شد، پس از بحث و تبادل نظر بخشی از اراضی ملی در روستاهای شهرستانهای فوق الذکر جهت تفکیک و واگذاری به متقاضیان واجد شرایط به شرح زیر تصویب گردید :

 • روستاهای *مالواجرد و رامشه ، خارا ، و حسین آباد * از توابع شهرستان اصفهان 
 • روستاهای * خیرآباد و خونداب ، * از توابع شهرستان  نجف اباد
 •  روستاهای جزه و باریکرسف از توابع شهرستان کاشان
 • روستاهای استهلک و سعید اباد ازتوابع شهرستان گلپایگان
 • روستای چاه ملک ازتوابع شهرستان خوروبیابانک-
 • روستای جهادآباد ازتوابع شهرستان شاهین شهرومیمه
 • روستای زودان ازتوابع شهرستان مبارکه
 • روستای سپیده ازتوابع شهرستان اردستان
 • روستای یزدل ازتوابع شهرستان اران و بیدگل
 • روستای میراباد ازتوابع شهرستان بوئین و میاندشت
 • روستاهای درختک ، گل میر ، اوزون بلاغ ازتوابع شهرستان فریدن
 • روستای دولت آباد ازتوابع شهرستان تیران و کرون
 • روستای طامه از توابع شهرستان نطنز 

 

itنظرات کاربران
ارسال نظر