به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

جلسه برخورد با تخلفات ساختمانی با حضور رئیس بنیاد مسکن شهرستان، رئیس نظام مهندسی، شورای اسلامی شهر و شهرستان، راه وشهرسازی، نماینده شهرداری، بخشداری و جهاد کشاورزی شهرستان خوانسار به ریاست دهاقین-معاونت برنامه ریزی و هماهنگ کننده امور عمرانی فرمانداری و با هدف برنامه ریزی و هماهنگی جهت شناسایی تخلفات ساختمانی و برخورد با متخلفین در دفتر ایشان برگزار شد ،که با برنامه ریزی های صورت گرفته با مسئولین شهرستان شناسایی وبرخورد با متخلفین در دستور کار این کارگروه قرار گرفت  .

itنظرات کاربران
ارسال نظر