به گزارش روابط عمومی بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی و کمیسیون تغییر کاربری و اصلاح محدوده اراضی روستایی شهرستان اصفهان برگزار گردید.

  در این جلسه که با حضور مهندس خاکیان-کارشناس دفتر تهیه طرحهای بنیاد مسکن استان، مهندس فقیهی نیا-مدیر بنیاد مسکن شهرستان اصفهان، مهندس حسینی-کارشناس بنیاد مسکن شهرستان و دیگر اعضا در محل سالن جلسات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان تشکیل گردید ، تغییر کاربری و اصلاح محدوده ٣۶ درخواست از روستاهای بخشهای کوهپایه، جلگه، بن رود، جرقویه علیه و جرقویه سفلی از توابع شهرستان اصفهان مورد بررسی و تبادل نظر قرارگرفت.

itنظرات کاربران
ارسال نظر