در این جلسه که با حضور مهندس خاکیان-کارشناس دفتر تهیه طرحهای بنیاد مسکن استان، کارشناس شعبه شهرستان فلاورجان و دیگر اعضا در محل سالن جلسات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان تشکیل گردید ، تغییر کاربری و اصلاح محدوده 53 درخواست در 4 روستای ( اسفهران ،قلعه میر ،کارویه و جلال آباد ) از بخش قهدریجان و در 23 روستای ( تمندگان ، چمرود ، چهاربرج ، دارافشان ، دارگان ، دستنا ، سهرو فیروزان ، سیاه افشار ، فیلورگان ،قلعه سرخ ، وزیر آباد ، ونهر ، علی آباد ، بجگرد ، اردال ، پلارت ، رارا ، سمان ، صادق آباد ، طاد ، مهرگان ، نرگان و  علیشاهدان ) از بخش پیربکران شهرستان فلاورجان مورد بررسی و تبادل نظر قرارگرفت.

itنظرات کاربران
ارسال نظر