به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

روند احداث ٣٠٠٠ واحد مسکن محرومین در استان اصفهان تا تاریخ ١۴ فروردین ماه ١۴٠٠ به شرح زیر است :

🏠 تعداد واحدهای ارزیابی و شناسایی شده: ۴٠١٢ واحد

🏠سهمیه استان٣٠٠٠ واحد

🏠تشکیل پرونده٣۵۵٠ واحد

🏠معرفی به بانک٣٠٠٠ واحد

🏠قرارداد با بانک٢٩٧۶ واحد

🏠پی کنی٢٩٠۶ واحد

🏠اجرای فونداسیون٢٨۵١ واحد

🏠اجرای اسکلت١٧١٧ واحد

🏠اجرای سقف١۵٨٧ واحد

🏠اجرای گچ و خاک۸٣۴ واحد

🏠قابل سکونت٣٧۵ واحد

📝 از ٩٠٠ میلیارد ریال اعتبار کمک بلاعوض نیز تاکنون:

🏠بلاعوض پرداختی۴٣٣.۶٠٠ میلیون ریال

💰 مانده بلاعوض کلی۴۶۶.۴٠٠ میلیون ریال

itنظرات کاربران
ارسال نظر