جلسه بررسی مشکلات روستای بداغ آباد شهرستان مبارکه باحضور مهندس خانی-مدیرکل بنیاد مسکن استان، مهندس کریمی-معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان، مهندس جعفری-مدیر بنیاد مسکن شهرستان مبارکه، مهندس فنایی-کارشناس مسئول نظارت و ارزیابی معاونت عمران روستایی استان، اعضای شورای اسلامی و دهیار روستای بداغ آباد در دفتر مدیرکل بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان برگزار گردید.

در این جلسه در خصوص موارد مربوط  به بنیاد مسکن شامل واگذاری زمین، اجرای طرح هادی  و ساخت و سازهای صورت گرفته بحث و تبادل نظر و تصمیماتی اخذ گردید.

itنظرات کاربران
ارسال نظر