در این برنامه پس از بازدید میدانی از سطح روستا و دیدار چهره به چهره  و شنیدن مشکلات و نظرات اهالی شریف روستا، طی جلسه ای با حضور اعضا، در خصوص موارد مربوط  به بنیاد مسکن شامل واگذاری زمین، اجرای طرح هادی  و ساخت و سازهای صورت گرفته در مسیل واقع در جنوب روستا بحث و تبادل نظر و تصمیماتی اخذ گردید.

itنظرات کاربران
ارسال نظر