در این جلسه که با حضور مهندس رئوف-کارشناس مسئول دفتر تهیه طرحها، مهندس رضایی-سرپرست بنیادمسکن شهرستان شهرضا، مهندس حسن پور-کارشناس بنیاد مسکن شهرستان اصفهان و دیگر اعضا تشکیل گردید، طرح بازنگری روستای کبجوان ازتوابع شهرستان اصفهان و روستاهای قوام آباد ، کهرویه ، قصر چم ، هوک ، هونجان و اسفه از توابع شهرستان شهرضا  مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

itنظرات کاربران
ارسال نظر