در این جلسه که با حضور مهندس خاکیان-کارشناس دفتر تهیه طرحهای بنیاد مسکن استان، مهندس لباف-کارشناس شعبه شهرستان فلاورجان و دیگر اعضا در محل سالن جلسات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان تشکیل گردید ، تغییر کاربری و اصلاح محدوده ۵٩ درخواست از روستاهای ( جیلاب، دارافشان، دشتلو،  کاویان، محمدیه، مهرانجان ارامنه، بندرات، جوجیل، کرسگان، دشتچی، هویه، جولرستان، مهرانجان اتراک، حسین آباد، شرودان، زفره و بوستان)از بخش مرکزی شهرستان فلاورجان مورد بررسی و تبادل نظر قرارگرفت.

itنظرات کاربران
ارسال نظر