به گزارش روابط عمومی بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

جلسه گروه کارشناسی فنی طرحهای هادی و کمیسیون تغییر کاربری و اصلاح محدوده اراضی روستایی شهرستان فلاورجان برگزار گردید.

  در این جلسه که با حضور مهندس رئوف-کارشناس مسئول دفتر تهیه طرحها، مهندس خاکیان-کارشناس دفتر تهیه طرحهای بنیاد مسکن استان، مهندس بلدی-مدیر بنیاد مسکن شهرستان فلاورجان، مهندس لباف-کارشناس بنیاد مسکن فلاورجان و دیگر اعضا در محل سالن جلسات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان تشکیل گردید ، تغییر کاربری و اصلاح محدوده ۵٣ درخواست از روستاهای سه بخش مرکزی، پیربکران و قهدریجان از توابع شهرستان فلاورجان مورد بررسی و تبادل نظر قرارگرفت.

itنظرات کاربران
ارسال نظر