دراین جلسه که با حضور مهندس شاه محمدی-رییس اداره استعدادیابی و بهره برداری اراضی منابع طبیعی استان ، مهندس صدر-سرپرست امور زمین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، آقای عظیمی-کارشناس منابع طبیعی شهرستان و مهندس ایزدی-سرپرست بنیاد مسکن شهرستان خوروبیابانک  برگزارشد ، تملک و اراضی ملی داخل محدوده طرح هادی روستاهای حسین آباد ، بازیاب ، خنج و چاهملک مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت .

itنظرات کاربران
ارسال نظر