دراین جلسه که با حضور آقای یزدانی-مشاور مدیرکل اداره ثبت اسناد و املاک استان، مهندس صدر-سرپرست امور زمین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، آقای صادقی-رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نجف آباد و  مهندس عمادی-مدیر بنیاد مسکن شهرستان نجف آباد برگزارگردید، موانع و مشکلات موجود در روند اجرا و عملیاتی شدن صدور اسناد مالکیت قانون الحاق شهرستان نجف آباد علی الخصوص شهر گلدشت مورد بررسی و تبادل نظر قرارگرفت و تصمیماتی اخذ گردید .

itنظرات کاربران
ارسال نظر