دراین بازدید مهندس فیروزی به بررسی مسائل و مشکلات مجموعه مسکونی یحیی آباد پرداختند و دستورات و هماهنگی های لازم را برای حل مشکلات مربوطه این مجموعه با ادارات مربوطه ان شهرستان ، انجام وخواستار پیگیری و  رسیدگی به مشکلات آن مجموعه تا رفع نهایی آن  شدند.

 

itنظرات کاربران
ارسال نظر