مزایده عمومی با اولویت افراد بومی روستا -شهرستان شاهین شهر

  1399/11/27 


روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان 

 دانلود اسناد 

 


 


نظرات کاربران
ارسال نظر
مقالات

مزایده عمومی -شهرستان گلپایگان

مزایده عمومی فروش تعداد 9 قطعه کارگاهی در روستای سعید آباد
1400/02/25
ادامه...

مزایده عمومی با اولویت افراد بومی روستا -شهرستان خوانسار

مزایده عمومی فروش پنج پلاک کارگاهی درروستای تیدجان
1399/11/27
ادامه...

مزایده عمومی با اولویت افراد بومی روستا -شهرستان شاهین شهر

مزایده عمومی فروش دو واحد تجاری درروستای گرگاب
1399/11/27
ادامه...

مزایده عمومی فروش 7 پلاک تجاری با اولویت افراد بومی روستاهای یزدل و اسلام آباد

1- شش پلاک تجاری در مجموعه مسکونی شهید مصطفی خمینی ( ره ) واقع در روستای یزدل شهرستان آران و بیدگل 2- یک پلاک تجاری درروستای اسلام آباد شهرستان اردستان
1399/11/01
ادامه...

Audio-Library

مجموعه ای از داستانهای کودکانه، رمان، آموزشی، علمی، فرهنگی و ...
1399/10/21
ادامه...