بازديد هاتعداد بازديد كننده ها
بازديد امروز1090
بازديد ديروز713

 

 

 

 

 

        

 

      

 

     

لینک کانال ارتباطی در پیام رسان داخلی سروش

https://sapp.ir/infoakhbar

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Module Border Module Border
  اسناد 
 عنوانحجم(KB) 
اجراي آسفالت روستاي خسرو آباد شهرستان شاهين شهر و ميمه 34.14 دريافت
اجراي آسفالت روستاي ونداده شهرستان شاهين شهر و ميمه 34.14 دريافت
اجراي احداث سيل بند روستاي جهاد آباد شهرستان شاهين شهر و ميمه 34.14 دريافت
اجراي پياده رو سازي-جدول گذاري روستاي حسن رياط شهرستان شاهين شهر و ميمه نامعلوم دريافت
اجراي جدول گذاري- پياده روسازي سنگي روستاي كلهرود شهرستان شاهين شهر و ميمه 34.14 دريافت
اجراي جدول گذاري و پياده روسازي و جوي سنگي روستاي بيدشك شهرستان شاهين شهر و ميمه 34.14 دريافت
اجراي جدول گذاري و پياده روسازي و جوي سنگي روستاي ونداده شهرستان شاهين شهر و ميمه 34.14 دريافت
اجراي جدول گذاري و جوي و پياده رو سازي روستاي زياد آباد شهرستان شاهين شهر و ميمه نامعلوم دريافت
اجراي عمليات جابجايي تيرهاي برق روستاي كلهرود- جهاد آباد شهرستان شاهين شهر و ميمه نامعلوم دريافت
اجراي عمليات جابجايي تيرهاي برق روستاي مورچه خورت شهرستان شاهين شهر و ميمه نامعلوم دريافت
اجراي كانال سنگي دفع آبهاي سطحي روستاي كلهرود شهرستان شاهين شهر و ميمه 34.14 دريافت
اجراي كانال سنگي دفع آبهاي سطحي روستاي مورچه خورت شهرستان شاهين شهر و ميمه 34.14 دريافت
Module Border Module Border
Module Border Module Border
  اسناد 
Module Border Module Border
Module Border Module Border
  اسناد 
 عنوانحجم(KB) 
Module Border Module Border
Copyright (c) 1397/09/19 www.bonyadmaskan-isf.ir
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا