بازديد هاتعداد بازديد كننده ها
بازديد امروز1285
بازديد ديروز1598

     

 

 

 

 

 

 

 

        

 

      

 

لینک کانال ارتباطی در پیام رسان داخلی سروش

 

 

 

 

 

 

 

Module Border Module Border
  متن / HTML 
Module Border Module Border
Module Border Module Border
  اسناد 
 عنوانحجم(KB) 
آگهي مزايده -نوبت اول فروش چهار پلاك تجاري واقع در روستاي کیفته شهید حسینی شهرستان سمیرم 322.84 دريافت
آگهی مزایده - نوبت اول- فروش هشت پلاک تجاری واقع درروستای جهادآبادشهرستان شاهین شهر 326.89 دريافت
آگهی مزایده -نوبت اول - فروش 9 پلاک تجاری واقع در روستای جهادآباد 1,802.69 دريافت
آگهی مزایده -نوبت اول فروش چهار واحد تجاري واقع در روستاي کبوترآبادشهرستان اصفهان. 324.11 دريافت
آگهی مزایده -نوبت اول فروش دو پلاك تجاري واقع در روستاي مورچه خورت شاهین شهر 305.68 دريافت
آگهی مزایده نوبت اول- فروش دوپلاک تجاری واقع در شهر محمودآباد 2,995.14 دريافت
آگهی مزایده نوبت دوم- فروش پنج پلاک مسکونی واقع در شهر جدیدبهارستان 2,421.99 دريافت
آگهی مزایده -نوبت سوم - فروش 8پلاک تجاری واقع در روستای جهادآباد 41.72 دريافت
اسناد اصلاحيه مزايده 2واحد تجاري تالار -29-02-95 34.14 دريافت
اسناد تجديد اگهي- خور و فرخي-11-09-95 490.53 دريافت
اسناد تجديد مزايده فروش 5 واحد تجاري در شهر بافران-شهرستان نايين-09-02-95 34.14 دريافت
اسناد تجديد مزايده-فروش پلاك ثبتي شماره فرعي 1667 ازاصلي 2249-اصفهان(صفه)-13-02-1395 34.14 دريافت
اسناد تجدید مزایده ساختمان اداری 8 واحدی اصفهان 34.14 دريافت
اسناد مزايده فروش 2واحد تجاري و 2واحد اداري(پينارت-شهرك زاينده رود)مرحله سوم-03-12-1394 34.14 دريافت
اسناد مزايده فروش 2واحدتجاري2واحد اداري -زاينده رود-پينارت-30-05-95 34.14 دريافت
اسناد مزايده فروش پلاك هاي تجاري و كارگاهي شهرك رزمندگان تيران و شهرك شمالي رضوانشهر و روستاهاي مير آباد و محمديه-شهرستان تيران و كرون-17-11-94 34.14 دريافت
اسناد مزايده واحد نيمه كاره-مهاباد-اردستان-15-09-95 478.54 دريافت
اسناد مزايده-شهرستان خور و بيايانك-14پلاك-11-05-95 34.14 دريافت
اسناد مزايده-فروش پلاك ثبتي شماره فرعي 1667 ازاصلي 2249-اصفهان(صفه)-24-12-94 34.14 دريافت
اسناد مزایده 5واحد تجاری2واحد اداری پینارت-شهرستان اصفهان-22-10-94 34.14 دريافت
اسناد مزایده فروش سه واحد تجاری پینارت فاز2-07-10-95 949.74 دريافت
اسنادتجديد مزايده پلاك ثبتي581/1-محله مينادشت-شهر ايمانشهر-شهرستان فلاورجان 34.14 دريافت
شهرستان لنجان-تجديد آگهي فروش يك ساختمان در مرحله سفتكاري در دوطبقه با كاربري تجاري اداري 34.14 دريافت
شهرستان لنجان-فروش يك ساختمان در مرحله سفتكاري در دوطبقه با كاربري تجاري اداري 34.14 دريافت
فروش پلاك مسکونی به شماره 109 واقع در شهر جدید بهارستان نامعلوم دريافت
فروش دو پلاك مسكوني واقع در محله افجد شهر كليشاد و سودرجان-فلاورجان-23-10-94 34.14 دريافت
فروش دو واحد تجاري-مجتمع رسالت-خ امام خميني 34.14 دريافت
فروش يك واحد مسكوني محمدآباد جرقويه -05-10-94 34.14 دريافت
مزايده زمين تجاري و مسكوني شهرستان شاهين شهر و ميمه 34.14 دريافت
مزايده-پلاک مسکونی دره بید فریدن-06-09-95 550.14 دريافت
مزایده ساختمان با 8 واحد اداری-اصفهان-ک شهید زمانی 34.14 دريافت
نوبت اول فروش پنج پلاك مسکونی واقع در شهر جدید بهارستان. نامعلوم دريافت
نوبت اول فروش چهار واحد تجاري واقع در روستاي 324.11 دريافت
نوبت اول فروش چهار واحد تجاري واقع در روستاي کبوتر آباد -شهرستان اصفهان 137.77 دريافت
Module Border Module Border
Module Border Module Border
  اسناد 
 عنوانحجم(KB) 
ساختمان پنج طبقه داراي کاربري تجاري در طبقه همکف و اداري –شهرستان لنجان-باغبهادران-17-04-1396 434.11 دريافت
فروش پنج واحد تجاري واقع در كبوتر آباد شهرستان اصفهان نامعلوم دريافت
فروش پنج پلاك تجاري در شهر بافران شهرستان نائين 2,371.71 دريافت
فروش چهار واحد تجاري واقع در شهر فرخي شهرستان خور و بيابانك 414.41 دريافت
فروش دو پلاك تجاري واقع در شهر محمد آباد جرقويه شهرستان اصفهان 389.12 دريافت
فروش سه پلاك تجاري واقع در گرگاب شهرستان شاهين شهر و ميمه 402.71 دريافت
فروش شش واحد تجاري واقع در شهر جديد مجلسي شهرستان مباركه نامعلوم دريافت
فروش هفت واحدي تجاري واقع در شهر مجلسي 1,028.67 دريافت
فروش يك پلاك تجاري روستاي اصفهانك شهرستان اصفهان-30-06-1396 518.58 دريافت
فروش يك پلاك تجاري واقع در تيدجان خوانسار 391.82 دريافت
فروش يك پلاك تجاري واقع در روستاي شجاع آباد شهرستان كاشان نامعلوم دريافت
فروش يكباب ساختمان در شهر گرگاب-شهرستان شاهين شهر و ميمه-01-12-95 1,970.41 دريافت
مزايده 22 واحدي داراي كاربري تجاري در شهر گرگاب شاهين شهر و ميمه مورخ 96/07/20 فايل 1 770.41 دريافت
مزايده 22 واحدي داراي كاربري تجاري در شهر گرگاب شاهين شهر و ميمه مورخ 96/07/20 فايل 2 451.08 دريافت
مزايده 22 واحدي داراي كاربري تجاري در شهر گرگاب شاهين شهر و ميمه مورخ 96/07/20 فايل 3 482.55 دريافت
مزايده 22 واحدي داراي كاربري تجاري در شهر گرگاب شاهين شهر و ميمه مورخ 96/07/20 فايل 4 628.58 دريافت
مزايده چهار پلاك تجاري واقع در روستاي آذران شهرستان كاشان مورخ 96/07/12 3,120.43 دريافت
مزايده دو پلاك تجاري روستاي دره بيد شهرستان فريدن مورخ 96/07/12 1,575.09 دريافت
نوبت دوم فروش 22 واحدي داراي كاربري تجاري در شهر گرگاب شهرستان شاهين شهر و ميمه 1,131.70 دريافت
نوبت دوم فروش پنج باب واحد تجاري واقع در منطقه پينارت و خيابانهاي تالار و مفتح شهر اصفهان 1,579.73 دريافت
نوبت سوم فروش 22واحدي داراي كاربري تجاري گرگاب شهرستان شاهين شهر و ميمه 1,125.71 دريافت
Module Border Module Border
Module Border Module Border
  Articles 

RSS
 
1
Module Border Module Border
Module Border Module Border
  Articles 

RSS
 
1
Module Border Module Border
Copyright (c) 1398/07/24 www.bonyadmaskan-isf.ir
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا