بازديد هاتعداد بازديد كننده ها
بازديد امروز93
بازديد ديروز690

 

 

 

 

 

 

        

 

      

 

     

لینک کانال ارتباطی در پیام رسان داخلی سروش

 

 

 

 

 

 

 

 مدیر کل بنیاد مسکن استان
 دفترمدیر کل
 ارزيابي و كنترل پروژه
 حقوقی و املاک
 روابط عمومی
 هسته گزینش
 اداره حراست
 مطالعات اقتصادي و پژوهش
 امور ماشین آلات
 عمليات و اجرا
 نگهداري و تعميرات
 حسابداري و پشتيباني
 معاونت عمران روستائی
 گروه امور زمین
 گروه نظارت و ارزیابی امور عمرانی
 گروه فنی و مطالعات امور زمین
 معاونت مسکن شهری
 گروه فنی و برنامه ریزی مسكن شهري و حساب 100 امام
 گروه نظارت و ارزیابی
 گروه مسكن مهر
 معاونت پشتیبانی
 اداره امور مالي
 اداره امور ذيحسابي
 اداره امور اداري
 اداره امور خدمات پشتيباني
 گروه فناوري اطلاعات و سيستمها
 گروه برنامه ریزی و بودجه
 معاونت امور بازسازی و مسکن روستائی
 گروه بهسازی مسكن روستايي و بازسازي سوانح
 گروه نظارت و ارزيابي بازسازی
 بنیاد مسکن شهرستان
 گروه فنی و اجرائی
 امور پشتیبانی
Copyright (c) 1398/02/30 www.bonyadmaskan-isf.ir
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا